چک ليست روزانه ديگ بخار | چک ليست ديگ آبگرم | نحوه نگهداري موتورخانه

قبل از بهره برداري از ديگ بخار و براي نصب آن در محل مناسب، بايد به نکات ذيل توجه کرد

محل نصب جايي انتخاب شود که از نظر تحمل بار و استحکام جوابگوي شرايط پيش آمده باشد. توجه نکردن به اين مهم، ممکن است باعث آسيب ديدگي اتصالات، لوله هاي بخار، لوله هاي سوخت رساني و لوله هاي آبرساني متصل به بويلر شود. به همين منظور و براي جلوگيري از هرگونه پيشامد ناگوار احتمالي، فونداسيون بتني و با ضخامت حداقل 15 سانتي متر( که بسته به وزن بويلر مي تواند زياد شود)، اجرا مي شود.
از طراحي صحيح سيستم هوارساني به داخل بويلر، اطمينان حاصل کرد.
پيش بيني هاي لازم جهت نصب دودکش مناسب بر روي بويلر تا ارتفاع و قطر مناسب درنظر گرفته شود.
از آماده سازي صحيح سيستم تغذيه و تامين آب بويلر و ديگ بخار اطمينان حاصل کرد.
طراحي سيستم سوخت رساني بويلر بايد به نحوي باشد که رعايت نکات ايمني در سوخت رساني امکان پذير باشد.
سيستم برق رساني به دستگاه، بايستي با توجه به حداکثر ميزان مصرفي طراحي و لحاظ شود.
در زمان نصب و راه اندازي شير برقي بخار حتما پرشر سوييچ ها تنظيم شود و فشار بايد حداکثر دو تا چهار بار باشد و از عملکرد پرشر­ها و شير اطمينان، مطمئن شده و تست گرفته شود، وگرنه عملکرد انفجارگونه ديگ بخار، دور از ذهن نخواهد بود!
درجه خلوص بخار

معمولا بخار آبي كه از بويلر بخار خارج مي شود به صورت خالص نيست ،زيرا به طوركلي تمام  املاح محلول در آب ديگ بخار تا اندازه اي در بخار داغ،تبخير مي شوند.ميزان  تبخير بستگي به نوع املاح موجود و فشار عملياتي ديگ بخار دارد.به همين دليل،محدوديتي براي مقدار مجاز سطح بعضي املاح ،به خصوص سيليس ،در آب ديگ بخار قليل شده اند  تا مقادير املاح محلول وسيليس در بخار آب ،به ميزان كم وقابل قبولي تقليل يابد. وجود اين گونه املاح را در بخار به نام تراوش شيميايي و با موردي كه در ارتباط با خارج شدن ذرات آب با بخار است وبه نام تراوش ميكانيكي معروف است ، متمايز مي باشد. در مورد اخير ، قطرات ريز آب كه همراه با مواد شيميايي محلول در آب ديگ است يا بخار ، خارج مي گردد.در ديگ هاي كه بخار اشباع تهيه مي كنند، ميزان خلوص بخار را با خشكي بخار يا رطوبت بخار مشخص مي كنند، و در ديگ هاي كه بخار داغ تهيه مي كند با اصطلاح كل املاح محلول بيان مي نمايند.در ديگ هاي لوله –آتشي مقدار آب موجود در بخار را با تقليل سرعت بخار خروجي از سطح آب كنترل مي كنند.در اين ديگ ها درجه خلوص بخار اشباع در حدود 98%فرض مي شود .سرعت جداشدن بخار از سطح آب در اين ديگ ها نبايداز 60mm s-1 تجاوز كند. در ديگ هاي لوله –آبي كه مجهزبه مخزنهاي آب و بخار هستند و در مقايسه با ديگ هاي لوله –آتشي دريك ظرفيت معين ،قطر مخزن كوچكتري دارند،با تعبيه سيستم جداكننده اي كه شامل مجموعه اي ازديوارها،توريها يا جداكننده هاي سيكلوني درداخل ديگ بخار استدرجه خلوص بخار راتأمين مي نمايند

روزانه:

باز و بسته کردن شير تخليه (بسته به وضعيت آب بويلر چندين مرتبه در دوز)
تخليه و شستشوي شيشه ابنما و لول کنترلها و برسي عملکرد انها
برسي دما و فشار بويلر در شرايط پايدار
برسي دماي دودکش
برسي فشار سوخت
برسي وضعيت شعله از طريق دريچه بازديد کوره
برسي وضعيت آب بويلر و دستگاههاي تصفيه آب و ازمايش نمونه


هفتگي:

خاموش کردن پمپ تغذيه و برسي خطاي سطح آب با پايين امدن سطح اب در نقطه اب کم با برسي شيشه ابنما
برسي اتصالات مکانيکي و اچارکشي و روانکاري
تست عملکرد صحيح چشمي شعله با بيرون کشيدن آن
برسي وضعيت الکتروموتور ها بلحاظ لرزش يا نويز
برسي خطوط اب تغذيه سوخت و بخار از نظر نشتي
برسي عملکرد صحيح پرشر سوييچ هاي گاز و هوا

خاموش کردن ديگ  بخار  براي مدت کوتاه

جهت خاموش نمودن ديگ براي مدتي معين و حداکثر تا يک شيفت کاري، مي توان به يکي از دو طريقه زير عمل نمود

شير خروجي بخار ديگ را بسته و مشعل و پمپ تغذيه را روي حالت خودکار بگذاريد. با اين روش، در طول اين مدت فشار داخل ديگ حفظ شده و آماده شيفت بعدي مي باشد. با توجه به اينکه در اين حالت، کارکرد ديگ بخار بدون حضور مسئول و ناظر انجام مي گيرد، اما لازم است اين امر را با شرکت بيمه در ميان بگذاريد تا آنها روش شما را تأييد نمايند، در اين حالت لازم است قبلا از عملکرد درست سيستمها اطمينان کامل حاصل شده باشد.

کنترل ديگ بخار

سيستم هاي کنترل ديگ بخار به سه دسته تک الماني، دو الماني و سه الماني تقسيم مي شوند.
 

 • در سيستم تک الماني تنها سطح آب بالاي درام عامل کنترلي است.
 • در سيستم دو الماني دبي بخار و سطح آب بالاي درام عامل کنترلي است.
 • در سيستم سه الماني دبي بخار، سطح آب بالاي درام و دبي آب ورودي عامل هاي کنترلي هستند.(ديگ هاي جديد)


پمپهاي جابجايي مثبت (Positive Displacement Pump)

پمپ هاي جابجايي مثبت به دو دسته کلي دوراني  (Rotary)و رفت و برگشتي  (Reciprocating) تقسيم ميشوند. پمپهاي رفت و برگشتي معمولا براي تزريق شيميايي و پمپهاي دوراني براي پمپاژ سوخت کاربرد دارند. سيستک کارکرد اين پمپها بدين صورت است که سيال را در يک حجم ثابت به سمت جلو هول مي دهند. در پمپهاي جابجايي مثبت دبي تقريبا ثابت بوده و فشار پمپاژ آنها به فشار مقاوم مسير بستگي دارد. اين نوع از پمپها براي سيالهاي ويسکوز مناسب ميباشند.

چک ليست ديگ بخار جهت تعمير و نگهداري سالانه

اين موارد تعمير و نگهداري بايد بصورت سالانه و توسط يک تعميرکار متخصصي تجهيزات  گرمايشي و در  فصل تابستان  انجام مي شود:
 

 • بازرسي کلي بويلر و همه متعلقات آن
 • بررسي کلي گزارش هاي ثبت شده بوسيله اپراتورها
 • سطوح در معرض آتش را بازرسي و تميز کنيد.
 • بازکردن در جلويي بويلر و بررسي آجرهاي نسوز
 • تعمير آجرهاي نسوز درب جلويي در صورت لزوم
 • بازرسي تمام مواد نسوز مشعل و تميز نمودن مشعل
 • بازبيني همه واشرها و لاستيک هاي دريچه آدم رو (درب جلويي) از نظر نشت و تعويض آن در صورت لزوم
 • بازرسي و در صورت لزوم تعويض آجرهاي نسوز درب عقبي
 • تميزکردن و خلاء سازي سمت آتش خوار


بررسي تله بخار : كار تله بخار در يك سيستم بخار، جداكردن چگاليده از بخار است ودر صورتي كه اين وظيفه را درست انجام ندهد، بخار ارزشمند از دست مي رود.